اهداف موسسه:
۱- گسترش، تولید و اخذ دانش و فن‌آوری موردنیاز جهت به‌کارگیری در صنعت نیروگاه‌های حرارتی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا.
۲- مشارکت در تامین نیروی انسانی متخصص موردنیاز توسعه صنعت نیروگاه‌های حرارتی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا.
۳- گسترش مرزهای دانش و توسعه فن‌آوری پیشرفته در زمینه‌های مختلف طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی با توجه به طراحی و ساخت تجهیزات نیروگاهی و نیز در زمینه سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا با توجه به طرح‌های کلان و برنامه‌های راهبردی گروه مپنا.
۴- ارتقاء و تحکیم جایگاه علمی و فن‌آوری کشور در زمینه‌های فوق‌الذکر در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی.حفظ و گسترش ارتباط علمی صنعت و دانشگاه.

وظایف موسسه:
مدیریت و انجام پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای موردنیاز کشور با بهره‌گیری از امکانات پردیس دانشکده‌های فنی، سایر دانشگاه‌ها، گروه مپنا و سایر صنایع و موسسات ملی و بین‌المللی به منظور:
۱-ارتقاء دانش فنی و توسعه فن‌آوری‌های مرتبط با نیروگاه‌های حرارتی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا
۲- تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی "موسسه"
۳- کاهش هزینه‌های تولید
۴- حضور و رقابت در بازارهای منطقه‌ای و جهانی
مطالعه و بررسی تفاوت‌های دانشی، فن‌آوری و تولیدی صنعت ملی و صنعت جهانی و ارائه راه‌کارهای عملی برای کاهش فاصله
ایجاد ارتباطات علمی با موسسات دانشگاهی و سایر موسسات علمی بین‌المللی که دارای تخصص‌های لازم در زمینه تجهیزات صنعت نیروگاه‌های حرارتی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا باشند.
همکاری با سایر مراکز پژوهشی، آموزشی و صنعتی فعال کشور در زمینه‌های مرتبط با فعالیت‌های "موسسه"
ارائه دوره‌های آموزشی پیشرفته تخصصی با توجه به نیاز صنعت نیروگاه‌های حرارتی کشور و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا.
ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی مرتبط با فعالیت‌های موسسه
تهیه و تدوین برنامه‌های آموزشی دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه‌های تخصصی تجهیزات نیروگاهی و سایر حوزه‌های کسب‌وکار مپنا برای ارائه به مراجع ذیربط.
برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های موردنیاز در سطوح ملی و بین‌المللی