شرح وظایف:
مدیریت کلان و راهبردی پروژه ها با همکاری مجریان پروژه
سازماندهی و نظارت بر عملکرد بخشها
جذب منابع و پروژه های پژوهشی از طریق واحدهای مپنا
تهیه و تدوین دستور جلسات شورای علمی
پیشنهاد مجری پروژه های کلان و فرارشته ای به رئیس موسسه
تنظیم روابط مجریان پروژه ها و بخش ها
تضمین کیفیت و نظارت بر نحوه اجرای پروژه ها
بررسی و پیشنهاد ایجاد رشته ها و گرایش ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی مورد نیاز صنعت متناسب با مأموریت های موسسه
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی پیشرفته تخصصی مورد نیاز گروه مپنا با تکیه بر افزایش انش و مهارت پرسنل

شرایط احراز معاونت پژوهش و فناوری:
عضو هیات علمی پردیس دانشکده های فنی حداقل با مرتبه استادیاری
دارای حداقل 5 سال سابقه پژوهشی بنیادی و کاربردی
دارای سابقه مدیریت در امور پژوهش
آشنائی با پروژه های صنعتی