1. حوزه‌های فعالیت موسسه مپفن

  انرژی‌های تجدیدپذیر

  حمل و نقل ریلی

  نفت و گاز

  اخبار و رویدادها تازه‌های فن‌آوری
 2. پروژه‌های انجام شده

  پروژه شماره یک

  پروژه شماره دو

  پروژه شماره سه

  پروژه‌های در دست اقدام پروژه‌های آتی
 3. تحقیق و توسعه

  تحقیق شماره یک

  تحقیق شماره دو

  تحقیق شماره سه

  گروه توسعه مرکز جدید
 4. بخش آموزش

  اطلاعیه شماره یک

  اطلاعیه شماره دو

  اطلاعیه شماره سه

  مرکز آموزش مپفن نحوه ثبت نام
 5. درباره موسسه

  ارکان موسسه

  هیئت امنا

  هیئت علمی

  مدیریت موسسه معاونت‌ها
 6. ما به حال و آینده می‌اندیشیم

  اخبار مپفن

  گامی در صنعت نفت و گاز

  نفت، گاز و پتروشیمی صنعت نیرو
 7. بخش‌های مخلتف مپفن

  حمل و نقل ریلی

  مواد

  بخش کنترل

  مبدل‌های حرارتی

  ماشین‌های الکتریکی انرژی‌های تجدیدناپذیر
 8. بخش‌های مختف مپفن

  حمل و نقل ریلی

  مواد

  بخش کنترل

  مبدل‌های حرارتی

  ماشین‌های الکتریکی انرژی‌های تجدیدناپذیر
 9. ساختار سازمانی

  پرسنل موسسه

  تاریخچه مپفن

  مپفن، آینده پیش رو

  اطلاعیه‌ها رویدادهای مهم
 10. دوره‌های آموزشی

  توربوماشین‌ها

  مقدمه‌ای بر نانو مواد

  روش‌های سنتز نانومواد

  دوره‌های آموزشی آتی بخش آموزش موسسه

بخش‌های موسسه

بخش مبدل‌های حرارتی
بخش مبدل‌های حرارتی
بخش ماشین‌های الکتریکی
بخش ماشین‌های الکتریکی
بخش مواد
بخش مواد
بخش کنترل
بخش کنترل
بخش طراحی و بهینه‌سازی نیروگاه
بخش طراحی و بهینه‌سازی نیروگاه
بخش انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش انرژی‌های تجدیدپذیر
بخش حمل و نقل ریلی
بخش حمل و نقل ریلی

 اندازه­گیری دمای پره­هدر توربین­های گازی مدرن، تفاوت زیادی بین دمای هوای ورودی توربین و دمای مجاز فلز مورد استفاده در پره­ها وجود دارد. به همین دلیل، پره­ها خنک می­شوند. نقص در سیستم خنک کننده و توقف سرمایش، دمای پره­ها را بالا برده که می­تواند به شکست پیش از موعد پره­ها منجر شود.شرکت KEMA سیستم اندازه­گیری دمای جدیدی را پیشنهاد می­کند که بدون برقراری تماس با پره عمل می­کند. این سیستم باعث به وجود آمدن روشی مؤثر برای پیگیری مشکلات سرد کردن شده است.در این سیستم از منحنی رزونانس هر پره استفاده شده و دمای آن تعیین می­گردد. از تاریخچه دمایی، پره­هایی که از مقدار میانگین دمای تمام پره­ها فاصله گرفته­اند، به سرعت شناخته می­شوند. یکی از ویژگی­های مهم این روش آن است که می­توان دما را در حین اینکه توربین اعمال عادی خود را انجام می­دهد، اندازه گرفت. این بدین معناست که عملیات توربین تحت تأثیر قرار نمی­گیرد.فرابینی عمر باقیمانده با عمر پرهاجزای توربین گازی، عمر محدودی دارند. آگاهی از عمر پره­ها، توانایی کنترل چرخه دوام بهینه را ایجاد کرده و همراه با کاهش هزینه­ها، از شرایط نامطلوب جلوگیری می­شود. عمر باقیمانده می­تواند به مقدار قابل توجهی بیشتر از آنچه توسط سازنده معرفی شده، باشد.شرکت KEMA سیستم کنترل عمر پره توربین را برای انواع مختلف پره توربین ایجاد کرده است. این سیستم فاکتورهایی مانند عمر خزشی و تحمل خستگی آلیاژ پره و فرسایش پوشش آن را در نظر گرفته و به کمک شبیه­سازی عمر باقیمانده را بر اساس شرایط عملیاتی توربین تعیین می­نماید.References:1- DNV KEMA Energy & Sustainability Co. Websitehttp://www.kema.com/services/consulting/pgr/pgm/olm.aspx

  حوزه‌های فعالیت


  فعالیت نیروگاهی
  توضیحاتی درباره فعالیت نیروگاهی در موسسه مپفن


  Slide item 1

  حمل و نقل ریلی
  توضیحاتی درباره فحمل و نقل ریلی


  Slide item 2

  نفت و گاز
  توضیحاتی درباره نفت و گاز


  Slide item 3

  کسب و کارهای جدید
  توضیحاتی درباره کسب و کارهای جدید


  Slide item 4

  فعالیت جدید
  توضیحاتی درباره فعالیت جدید


  Slide-5

  اسلاید شماره 6
  توضیحاتی درباره اسلاید شماره 6


  Slide-6

  اسلاید شماره 7
  توضیحاتی درباره اسلاید شماره 7


  Slide-7