دوره‌های آموزشی

نام دوره: توربوماشین‌ها

مدرس: دکتر علیرضا ریاسی زمان برگزاری: پنج شنبه 1394/11/29و پنج شنبه 1394/12/06 ساعت برگزاری: 8:00 الی 12:00 توضیحاتی در مورد دوره: به ابزاری گفته می‌شود که انرژی را بین یک روتور و یک سیال انتقال می‌دهد. توربین‌ها از انرژی سیال، کار مفید می‌گیرند. پمپ‌ها، دمنده‌ها و کمپرسورها به انرژی سیال می‌افزایند. این عمل در یک چرخ انجام می‌گیرد. چرخ از تعدادی پره تشکیل شده که به یک محور متصل شده‌اند. از آنجا که پره‌ها فقط در محور مماسی جابه‌جا می‌شوند، کار به واسطه جابه‌جایی مولفهٔ مماسی نیروی وارد به چرخ انجام می‌گیرد. مولفهٔ شعاعی نیروی وارد به چرخ، در امتداد شعاعی جابه جا نمی‌شود و در نتیجه نمی‌تواند کاری انجام دهد

نام دوره: توربوماشین‌ها

هزینه دوره1,000تومان

برای مشاهده توضیحات بیش‌تر کلیک کنید

نام دوره: پمپ‌های نفتی (API610 & ESP)

مدرس: دکتر علیرضا ریاسی زمان برگزاری: پنج شنبه 1394/12/13 ساعت برگزاری: 9:00 الی 12:00 توضیحاتی در مورد دوره: آشنایی کارشناسان شرکت نفت و مهندسین حوزه انرژی با پمپ های زیر مجموعه API610 و همچنین پمپ های درون چاهی. ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های ادامه مطالب در خصوص دوره پمپ‌های نفتی

نام دوره: پمپ‌های نفتی (API610 & ESP)

هزینه دوره75,000تومان

برای مشاهده توضیحات بیش‌تر کلیک کنید

نام دوره: کارگاه آموزشی مقدمه بر نانو مواد

مدرس: دکتر محمدرضا گل‌وبستان‌فرد زمان برگزاری: پنج شنبه 1394/11/29و پنج شنبه 1394/12/06 ساعت برگزاری: 8:00 الی 12:00 توضیحاتی در مورد دوره: با توجه به اهمیت پیشرفت همه جانبه کشور خصوصآً در زمینه تکنولوژی های نوظهور، نانو فناوری می تواند یکی از مهمترین تکنولوژی های مطرح در این زمینه باشد . بعلاوه با در نظر گرفتن نقش بسیار مهم این فناوری در صنایع استراتژیکی مانند هوافضا، نفت و گاز، انرژی، کشاورزی، محیط زیست، پزشکی، نظامی و غیره، می توان بخوبی ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مقوله را د رک نمود . لازم به ذکر است بازار فناوری نانو در کشور یک بازار نوپا و بشدت روبه رشد است که بالقوه توانایی بکارگیری بخش عظیمی از استعدادهای برتر این مرز و بوم در این بخش و تولید ثروت و رفع نیازهای مناطق محروم را دارا می باشد . با توجه به پتانسیل بسیار بالا در د انشگاه تهران و خیل عظیم دانشجویان تشنه آموختن در این حیطه و از طرفی رشد شدید پایان نامه های در زمینه فناوری نانو، ضرورت برگزاری یک دوره جامع در زمینه نانو مواد به اثبات می رسد . در دوره مذکور نانو مواد بعنوان سنگ بنای مورد استفاده در کلیه شاخه های علوم پایه و فنی مهندسی در نظر گرفته شده و مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت . همچنین در این دوره روش های سنتز نانو مواد و شناسایی خصوصیات آنها به تفکیک و به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد . در نهایت با یک رویکرد فرا رشته ای به بررسی کاربردهای نانو مواد به تفکیک صنعت پر داخته می شود . امید است برگزاری چنین دوره هایی به ارتقاء دانش عمومی دانشجویان و رفع مشکلات خاص ضنعتگران بیانجامد . بعلاوه با توجه به اینکه دوره مذکور کاملاً مطابق با سرفصل های مسابقه ملی نانو و المپیاد نانو است، می تواند مخاطبان علاقمند به شرکت در این آزمون ها را نیز در بر گیرد

نام دوره: کارگاه آموزشی مقدمه بر نانو مواد

هزینه دوره200,000تومان

برای مشاهده توضیحات بیش‌تر کلیک کنید

نام دوره: کارگاه آموزشی روش‌های سنتز نانومواد

مدرس: دکتر محمدرضا گل‌وبستان‌فرد زمان برگزاری: پنج شنبه 1394/11/29و پنج شنبه 1394/12/06 ساعت برگزاری: 8:00 الی 12:00 توضیحاتی در مورد دوره: ر این کارگاه هدف ارتقاء دانش عمومی دانشجویان در زمینه فناوری نانو و پاسخ به سوالات تخصصی صنعتگران و مهندسین می باشد . این دوره فرا رشته ای طراحی شده است، بطوریکه کلیه مخاطبین رشته های فیزیک، شیمی، مهندسی مواد، الکترونیک، مکانیک، عمران، نساجی، پزشکی و دارو سازی می توانند در این دوره شرکت کنند . همچنین با توجه به تطابق کامل دوره مذکور با سرفصل های آزمون سراسری مسابقه ملی نانو و المپیاد نانو، و با در نظر گرفتن این نکته که در سال های اخیر بالاترین رتبه های مسابقه نانو از دانشگاه تهران بوده اند، برگزاری این دوره جهت هدایت پتانسیل بسیار بالای نهفته در این دانشگاه وزین می تواند بسیار مثمر ثمر باش

نام دوره: کارگاه آموزشی روش‌های سنتز نانومواد

هزینه دوره200,000تومان

برای مشاهده توضیحات بیش‌تر کلیک کنید

نام دوره: کارگاه آموزشی روش‌های شناسایی خصوصیات نانومواد

مدرس: دکتر محمدرضا گل‌وبستان‌فرد زمان برگزاری: پنج شنبه 1394/11/29و پنج شنبه 1394/12/06 ساعت برگزاری: 8:00 الی 12:00 توضیحاتی در مورد دوره: با توجه به اهمیت پیشرفت همه جانبه کشور خصوصآً در زمینه تکنولوژی های نوظهور، نانو فناوری می تواند یکی از مهمترین تکنولوژی های مطرح در این زمینه باشد. بعالوه با در نظر گرفتن نقش بسیار مهم این فناوری در صنایع استراتژیکی مانند هوافضا، نفت و گاز، انرژی، کشاورزی، محیط زیست، پزشکی، نظامی و غیره، می توان بخوبی ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مقوله را درک نمود. الزم به ذکر است بازار فناوری نانو در کشور یک بازار نوپا و بشدت روبه رشد است که بالقوه توانایی بکارگیری بخش عظیمی از استعدادهای برتر این مرز و بوم در این بخش و تولید ثروت و رفع نیازهای مناطق محروم را دارا می باشد. با توجه به پتانسیل بسیار باال در دانشگاه تهران و خیل عظیم دانشجویان تشنه آموختن در این حیطه و از طرفی رشد شدید پایان نامه های در زمینه فناوری نانو، ضرورت برگزاری یک دوره جامع در زمینه نانو مواد به اثبات می رسد. در دوره مذکور نانو مواد بعنوان سنگ بنای مورد استفاده در کلیه شاخه های علوم پایه و فنی مهندسی در نظر گرفته شده و مورد بررسی دقیق قرار خواهند گرفت. همچنین در این دوره روش های سنتز نانو مواد و شناسایی خصوصیات آنها به تفکیک و به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت با یک رویکرد فرا رشته ای به بررسی کاربردهای نانو مواد به تفکیک صنعت پرداخته می شود. امید است برگزاری چنین دوره هایی به ارتقاء دانش عمومی دانشجویان و رفع مشکالت خاص ضنعتگران بیانجامد. بعالوه با توجه به اینکه دوره مذکور کامالً مطابق با سرفصلهای مسابقه ملی نانو و المپیاد نانو است، میتواند مخاطبان عالقمند به شرکت در این آزمون ها را نیز در بر گیرد.

نام دوره: کارگاه آموزشی روش‌های شناسایی خصوصیات نانومواد

هزینه دوره200,000تومان

برای مشاهده توضیحات بیش‌تر کلیک کنید